English

Sản phẩm

Tương Ớt Đầu Bếp 4,35Kg Thường Pet
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,35Kg
Nước Tương Đầu Bếp Soya
Quy cách đóng gói : 10 Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Mắm Cá Cơm Đầu Bếp 800ml
Quy cách đóng gói : 15 Chai/Thùng
Dung tích : 800ml
Tương Ớt Xí Muội 2,1Kg
Quy cách đóng gói : 6 Bình/Thùng
Dung tích : 2,1kg
Tương Phở Đầu Bếp 4,35Kg Thường
Quy cách đóng gói : Bình
Dung tích : 4,35Kg
Giấm Gạo Lên Men
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 415ml
Sa Tế Tôm Đầu Bếp
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 65gr
Tương Ớt Đầu Bếp Bịch
Quy cách đóng gói : 20 Bịch/Thùng
Dung tích : 500gr
Nước Tương Mekong Đầu Bếp
Quy cách đóng gói : 10 Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Mắm Cá Cơm Đầu Bếp 900ml
Quy cách đóng gói : 15 Chai/Thùng
Dung tích : 900ml
Tương Ớt Xí Muội 250gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 250gr
Tương Phở Đầu Bếp Bịch
Quy cách đóng gói : 20 Bịch/Thùng
Dung tích : 500gr