English

Sản phẩm

Tương Ớt Mekong 900gr Ngon
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 900gr
Nước Tương Mekong Lốc Vàng
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 415ml
Nước Tương Mekong Thái Nhỏ
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 450ml
Tương Phở Đầu Bếp 4,35Kg Thường Pet
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,35Kg
Tương Ớt Đầu Bếp Vàng 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Nước Tương Mekong Thái Lớn
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 650ml
Tương Phở Đầu Bếp 5 Kg Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 5Kg
Sa Tế Tôm Hảo Hạng
Quy cách đóng gói : 72Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr
Tương Ớt Mekong 2 Kg
Quy cách đóng gói : 6 Bình/Thùng
Dung tích : 2kg
Tương Phở Mekong 250gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 250gr
Giấm Ăn Đầu Bếp 900ml
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 870ml
Sa Tế Tôm Mekong
Quy cách đóng gói : 72 Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr