English

Sản phẩm

Tương Ớt Đầu Bếp 700gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 700gr
Nước Tương Đầu Bếp Lốc Kem
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 480ml
Tương Phở MeKong 485gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 485gr
Tương Ớt Mekong Xanh 250gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 250gr
Nước Tương Maika 270ml
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 270ml
Tương Phở Đầu Bếp 235gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 235gr
Tương Ớt Mekong 5 Kg Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 5kg
Nước Tương Đầu Bếp 5 Lít Thường
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,8 lít
Tương Phở Đầu Bếp 700gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 700gr
Tương Ớt Mekong Xanh 100Gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Nước Tương Mekong 5 Lít Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,8 lít
Tương Phở Đầu Bếp 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr