Tiếng Việt

Product

Tomate Sauce 265gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 265gr
Nước Tương Đầu Bếp Đỏ
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 500ml
High Quality Mekong Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 24Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 500ml
Pink Lotus Chef Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 415ml
Super Quality Mekong Soy Sauce For Kids
Quy cách đóng gói : 24Chai/4 Lốc
Dung tích : 100ml
Red Chef Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 415ml
Pink Mekong Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 480ml
Mekong Chili Sauce 485gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 485gr
Big Super Quality Mekong Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 6 Chai/Thùng
Dung tích : 650ml
Yellow Chef Chili Sauce 235gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 235gr
Small Super Quality Mekong Soy Sauce
Quy cách đóng gói : 24 Chai/Thùng
Dung tích : 200ml